Vrienden van Tango Brutal 

Helpt u mee? In 2020 promoot Tango Brutal de tango - het achtste jaar op rij - in al haar facetten. Diverse publicaties ontsloten prachtige verhalen, tal van films en lezingen bereikten een nieuw geïnteresseerd publiek, er werd volop gedanst en uiteraard schitterden evenzo internationale topmuzikanten op diverse speelplekken. 

Het programma van 2020 onderstreept onze passie en - de ondersteuning van tal van partijen - die met ons ook de komende jaren de tango willen uitdragen. Wilt u ook de schouders onder ons festival zetten? Onderstaande sponsor-mogelijkheden (aanpassingen en speciale wensen zijn altijd mogelijk) ondersteunen echt.

Basis Sponsor TB 

Voor een jaarlijks bedrag van 100 euro inclusief btw vermelden wij u desgewenst graag op de social media, website en drukwerken. Uiteraard is deze gift aftrekbaar, want Stichting Tango Brutal staat als een ANBI (algemeen nut beogende instelling) genoteerd. 

Candombe Sponsor TB  

Het opstapje voor twee. Op jaarbasis steunt u met 250 euro exclusief btw onze organisatie. Als tegenprestatie vermelden wij u graag op onze communicatiemiddelen. Daarnaast mag u met uw partner of relatie onze evenementen als special guest bezoeken. Wij zetten u mits aangemeld graag op de gastenlijst. Een keer per jaar organiseren we voor onze C-sponsors een culinair matinee om de onderlinge contacten te verstevigen. 

Canyengue Sponsor TB 

Een dans met vier. Eigenlijk de twee keer het Candombe-pakket. Vier personen op de gastenlijst en het sponsor-tango-matinee. Uiteraard vermelden we uw bedrijf of organisatie graag prominent op onze drukwerken en digitale media. Met een jaarfee van 500 euro exclusief btw maakt u onze activiteiten met een wezenlijke bijdrage mogelijk. 

Maak uw bijdrage over naar STICHTING TANGO BRUTAL  rekeningnummer  NL 16 RABO 0156192756 
o.v.v. Basis (€ 100,-), Candombe (€ 250,-) of Canyengue (€ 500,-). Hartelijk dank voor uw bijdrage!